Årsmøte i Visit Vestfold

ONSDAG 26. APRIL – KL. 18.00 – Scandic Park Hotel, Sandefjord.

Protokoll fra Årsmøte

 

På årsmøtet ble følgende behandlet:

 

 1. Styrets årsberetning
  Vedlagt innkallingen (pdf)
 2. Revidert årsregnskap
  Vedlagt innkallingen (pdf)
 3. Fastsettelse av medlemsinnskudd, kontingent og markedsbidrag
  Styret legger frem forslag om uendrede kontingenter
 4. Virksomhetsplan og budsjett for kommende årsmøteperiode
  Legges frem på årsmøtet
 5. Valg
  Legges frem på årsmøtet
  Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  Valg av styrets leder og nestleder
  Valg av revisor
  Valg av valgkomité på 3-5 medlemmer

 

Årsmøtet er Visit Vestfolds øverste organ, og det avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Rett til å møte har alle medlemmer som ikke står til rest med kontingentinnbetaling. Hvert medlem kan møte med inntil 3 personer.

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer

Lukk