Markedsaktiviteter

Visit Vestfold har som hovedmål å etablere Vestfold som nordmenns feriefavoritt. Vestfold skal være en foretrukket destinasjon for kortferier og for kurs- og konferansearrangementer. Selskapet skal oppnå dette ved å fungere som en effektiv og slagkraftig koordinator og tilrettelegger for sine medlemmer innen reiselivsnæringen.

1. MARKEDET

Vi skal gi Vestfold og våre medlemmer økt synlighet via tilstedeværelse i attraktive og foretrukne kanaler.

 

2. MARKEDSDREVET PRODUKTUTVIKLING

Vi skal stimulere til utvikling av nye attraktive tilbud. Løfte våre naturgitte og menneskeskapte tilbud fra «nice to do to reason to go»

 

3. MEDLEMMER OG NETTVERK

Vi skal gi våre medlemmer tilbud om økt kompetanse og nettverk. 

 

4. FORUTSIGBARE ØKONOMISKE RAMMER

Vi skal sikre en solid økonomisk grunnstruktur for effektiv ressursutnyttelse og mulighet til å ta ut potensialet for verdiskapning i reiselivet.

Detaljert informasjon vil du finne i Visit Vestfold sin handlingsplan og årsrapport. Vi informerer om våre aktiviteter i nyhetsbrevutsendelser, samt at medlemmer hvert år på årsmøtet godkjenner handlingsplaner og markedsaktiviteter.

 

Ta kontakt om du ønsker å få disse tilsendt.

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer

Lukk