Pilegrimsled gjennom Vestfold

Tunsbergleden er godkjent som en del av den nasjonale pilegrimsleden, St. Olavsvegene, som går til Trondheim. Nå er 110 km med pilegrimsled gjennom Vestfold merket med over 800 turskilt.

Pileg

Photo: Vestfold fylkeskommune

Cathrine og Ellen i Vestfold Fylkeskommune

 

Pilegrimsleden gjennom Vestfold starter i Larvik og går 110 kilometer nordover til fylkesgrensen mot Buskerud. Derfra går traseen til Haslum kirke i Bærum, hvor Tunsbergleden møter på Gudbrandsleden, som tar vandrere videre til Trondheim.

 

Pilegrimsledene er merkede turstier basert på kulturhistorie fra middelalderen. De passer for alle som ønsker å gå tur, og er spesielt tilrettelagt for lange vandringer. Det er flere overnattingstilbud og serveringstilbud langs Tunsbergleden.

Istrehågan
Istrahågan
Photo: Visit Vestfold

Istrehågan i Larvik

 

Hva er en pilegrimsled?

Den statlige satsingen på pilegrimsleder kalles St. Olavsvegene. St. Olavsvegene er basert på historiske kilder og fører fra Danmark, Sverige og Finland gjennom ulike deler av Norge til Trondheim. Nidaros domkirke var det mest kjente og besøkte målet for pilegrimer i middelalderens Norden og er i dag endemålet for alle St. Olavsvegene.

 

Nå har Nasjonalt pilegrimssenter, som er underlagt Kulturdepartementet, godkjent Tunsbergleden som en del av St. Olavsveiene. Med det kobles de norske og danske pilegrimsledene sammen over landegrensen i fergeforbindelsen mellom Hirtshals og Larvik.

 

Bak pilegrimsledene i Norge ligger kulturhistorie fra middelalderen. Men pilegrimsfenomenet har eksistert gjennom flere tusen år over hele verden. Folk vandrer på pilegrimsruter av mange ulike grunner, åndelige, personlige eller for rene kultur- og naturopplevelser.

Slottsfjellet

Slottsfjellstårnet i Tønsberg - Norges eldste by

 

110 km turstier i enkelt terreng

  • Terrenget er enkelt og passer de fleste.
  • På traseen ligger vikingtidskulturminnene Kaupang, Istrehågan, Gokstadhaugen og Borrehaguene, og formidling skjer på Vikingodden i Tønsberg og ved Midgard vikingsenter og Gildehallen på Borre. Store deler av Tunsbergleden følger veiløp som har vært i bruk fra middelalderen, blant annet gjennom byene Sandefjord og Tønsberg.
  • Tunsbergleden er merket med over 800 turskilt.  
  • Pilegrimsleden gjennom Vestfold er omtrent som 5 lange dagsmarsjer.
  • Pilegrimsleden gjennom Vestfold blir en del av Tunsbergleden fra Larvik i sør til Haslum i Bærum i nord. Tunsbergleden kobles til Gudbrandsdalsleden ved Haslum middelalderkirke. Gudbrandsdalsleden går derfra videre til Trondheim.
  • Pilegrimsledene i Norge er turstier basert på kulturhistorie fra middelalderen. De passer for alle som ønsker å gå tur – men er spesielt tilrettelagt for lange vandringer. 
  • Vestfold fylkeskommune har arbeidet med en pilegrimsled gjennom Vestfold siden 2012. 
Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer

Lukk