Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl vokste opp i Steingata 7 i Larvik og fra rommet hadde han en inspirerende utsikt mot havet.

Thor Heyerdahls barndomshjem

Thor Heyerdahl (født 6. oktober 1914 i Larvik, død 18. april 2002 i Colla Micheri, Italia) var eksperimentell arkeolog, forfatter og eventyrer. Han var sønn av bryggerieier Thor Heyerdahl (1869–1957) og Alison Lyng (1873–1965).

 

Heyerdahl var som ung gutt opptatt av natur og dyr. Hjemme på gutterommet i Steingata 7 laget han museum, med blant annet en huggorm som en av hovedattraksjonene.

 

Stavern og Larvik Event arrangerer møter og middager for mindre grupper. I huset kan man ha tilstelninger for 22 personer rundt spisestuen og for opp til 40 personer i finstuen. Stedet har en fantastisk hage hvor vi kan arrangere konserter, grillparty mm for opp til 60 personer. Her er det også mulighet for overnatting. 

Larvik Historielag har omvisninger i huset hver sommer.

 

Om Thor Heyerdahl

Heyerdahl flyttet til Oslo i 1933 og kom i kontakt med Bjarne Kroepelien som hadde et privat bibliotek med et stort utvalg av skrifter om Polynesia, og Heyerdahl fikk en glødende interesse for emnet. Han studerte zoologi ved Universitetet i Oslo, men hadde også stor interesse for beslektede emner som biologi, oseanografi og antropologi og alt ellers som hadde med Stillehavet å gjøre. Etter eksamen i 1936 giftet han seg med Liv Coucheron Torp (født i 1916) fra Brevik.

 

Under andre verdenskrig ble han utdannet ved Little Norway i Canada, senere tilsluttet fallskjerm-kompaniet ved den norske brigaden i Skottland. Senere deltok han som løytnant i de norske styrkene i Finnmark.

 

Heyerdahl fikk flere æresdoktorater og andre priser, men få av de vitenskapelige teoriene hans har vunnet særlig aksept i vitenskapelige miljøer. Av fagfolk har han har flere ganger blitt anklaget for selektiv kildebruk og uvitenskapelige metoder. Heyerdahl påberopte seg flere steder en dr.philos.-grad ved Universitetet i Oslo, noe E. Hovdhaugen, C. Keller, E. Mundal, A. Stalsberg og G. Steinsland stilte spørsmål ved: «[I] følge eksamensprotokollen ved Universitetet i Oslo synes [Heyerdahl] verken å ha bifag eller hovedfag. Hvor, når og på hvilket verk han tok doktorgraden, må også være en meget godt bevart hemmelighet.»

 

Han skrev mange bøker og artikler om sine ekspedisjoner og funn. Han ledet også flere arkeologiske utgravninger, først og fremst på Maldivene (1983-1984), Tucume, Peru (1989-1994), Tenerife (1991, 1999-2000) og Azov, Russland (2001).

 

Blant de æresbevisningene Heyerdahl mottok er Royal Geographical Societys gullmedalje. Han var statsstipendiat fra 1984. Han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden (1951), kommandør med stjerne av St. Olavs Orden (1970) og fikk ordenens høyeste grad, storkorset av St. Olavs Orden (1987).

 

Thor Heyerdahl døde 18. april 2002. Han ble bisatt i Oslo domkirke 26. april. Til stede ved bisettelsen var i tillegg til familien og nære venner blant annet kong Harald og dronning Sonja og flere representanter for det offentlige Norge. Heyerdahls urne er satt ned på familiens gods i Colla Micheri i Italia.

 

En av Sjøforsvarets fregatter i Fridtjof Nansen-klassen har fått navnet KNM Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl har også fått den videregående skolen i Larvik oppkalt etter seg, Thor Heyerdahl videregående skole. I 1971 ble han utnevnt til æresborger av Larvik. Thor Heyerdahls arkiv ble i 2011 oppført på UNESCOs register over verdensminner.

 

Thor Heyerdahl Institute 

The Thor Heyerdahl Institute viderefører og videreutvikler Thor Heyerdahls ideer og idealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog/flerkulturell samhandling og beskyttelse av det globale miljøet. Instituttet har gjennomført en rekke lokale, regionale, nasjonale og internasjonale tverrfaglige prosjekter i samarbeid med norske og utenlandske universitet, stat, fylkeskommune, kommune og ulike organisasjoner. Instituttets ledestjerne er å etablere et Heyerdahlsenter i Larvik som et helårlig kunnskap/opplevelsessenter rettet mot familier, barn og unge. Thor Heyerdahl (1914-2002) skrev i sin hilsen til instituttets virksomhet:

 

 

“I have neither the desire nor the right to set working rules and plans for The Heyerdahl Institute, merely because it bears my name. But there must be a reason why the founders decided to acknowledge my life`s work in this way. I hope and believe that the basic reason is common belief in the unity of mankind. To achieve such unity, there is an urgent need for building bridges across ethnic diversity, national borders and political and religious factions. Any scientist, thinker and wise person with a global vision, who seeks to contribute towards disentangling this explosive situation, should be encouraged to speak out. Indeed, the new institute represents another forum for expressing such views. As a new forum for international exchange and debate about such critical issues, I wish the Heyerdahl Institute every success and many years of creative work for the benefit of mankind globally. I applaud your interdisciplinary working philosophy, and endorse your emphasis on cross-cultural understanding, reciprocity and mutual respect.”

 

Thor Heyerdahl, Tenerife 10 September 2001

 

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer

Lukk